Skip to content

Tag: ibuprofen lgo

Bolesne miesiączkowanie przyczyną bólu pęcherza

3 miesiące ago

277 words

Ból menstruacyjny, znany klinicznie jako bolesne miesiączkowanie, często prowadzi do kilku dni ostrego cierpienia co miesiąc w okresie rozrodczym kobiety. Ponad 50% osób cierpiących na choroby układu rozrodczego zgłasza obniżoną jakość życia z powodu tego bólu. Pierwotne bolesne miesiączkowanie, określane jako ból menstruacyjny bez żadnych anatomicznych czynników przyczyniających się, jest również czynnikiem ryzyka rozwoju innych…

Rola endogennych opiatów w ekspresji negatywnych reakcji androgenów i estrogenu na pulsacyjne właściwości wydzielania hormonu luteinizującego u człowieka.

3 miesiące ago

414 words

Przetestowaliśmy udział endogennych szlaków opiatów w negatywnych reakcjach sterydów gonadowych na pulsacyjne właściwości uwalniania hormonu luteinizującego (LH) u zdrowych mężczyzn. W tym celu hormonalne hormony steroidowe podano dożylnie w dawkach, które w warunkach stanu ustalonego selektywnie tłumiły albo częstotliwość, albo amplitudę pulsacyjnego sygnału LH. Właściwości pulsacyjnego wydzielania LH oceniano ilościowo za pomocą komputerowej analizy serii…

Biosynteza kwasów żółciowych w żółtaczce mózgowo-rdzeniowej. Związek wielkości puli kwasów żółciowych i szybkości syntezy z hydroksylacją przy C-12, C-25 i C-26.

3 miesiące ago

420 words

Aby zbadać defekt utleniania łańcuchów bocznych podczas tworzenia się kwasów żółciowych w żółtaczce mózgowo-rdzeniowej, zmierzyliśmy hydroksylację mikrosomów wątrobowych in vitro przy C-12 i C-25 oraz hydroksylację mitochondriów przy C-26 i powiązaliśmy je z wielkością puli i syntezą dawki kwasu cholowego i kwasu chenodeoksycholowego określone techniką rozcieńczania izotopowego. Mikrosomy wątrobowe i mitochondria zostały przygotowane od siedmiu…

Uszkodzenie Candida albicans Hyphae i Pseudohyphae przez system mieloperoksydazy i produkty utleniające metabolizmu neutrofili In Vitro

3 miesiące ago

444 words

We wcześniejszych badaniach zauważyliśmy, że strzępki Candida i pseudohypha mogą zostać uszkodzone i prawdopodobnie zabite przez neutrofile, głównie za pomocą mechanizmów niefagocytujących zależnych od tlenu. Podczas rozszerzania tych badań ilość uszkodzeń strzępek ponownie mierzono przez hamowanie wychwytu cytozyn [14C]. Neutrofile od tylko jednego z czterech pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową w ogóle uszkadzały strzępki, a…

Wpływ karnityny w niedokrwionych i kwasów tłuszczowych suplementowanych sercach świń

3 miesiące ago

220 words

Stwierdzono, że wolne kwasy tłuszczowe (FFA) w nadmiarze FFA: stosunek molowy albuminy dodatkowo obniżają wydajność mechaniczną w sercach niedokrwiennych serca. Karnityna, wewnątrzkomórkowy nośnik FFA i środek, który jest tracony w sercu podczas niedokrwienia, postulowano w częściowej odbudowie z zastąpieniem. Aby przetestować, czy jego korzyści działają również w przypadku nadmiaru wolnych kwasów tłuszczowych, przeprowadzono te badania.…

Oczyszczanie i właściwości deaminazy cytydynowej z granulocytów normalnych i leukemicznych

3 miesiące ago

444 words

Deaminaza cytydynowa, enzym, który katalizuje deaminację zarówno cytydyny i jej analogów nukleozydowych, w tym środki przeciwnowotworowe, arabinozyd cytozyny (ara-C) i 5-azacytydyna (5-azaC), został częściowo oczyszczony z normalnych i białaczkowych ludzkich granulocytów. Procedura oczyszczania obejmowała strącanie ciepła w temperaturze 70 ° C, wytrącanie siarczanem amonu, wymianę jonową jonu fosforanu wapnia i filtrację żelową Sephadex G-150. Enzym…

Inaktywacja kalikreiny w ludzkim osoczu.

3 miesiące ago

457 words

Kalikreina osocza ludzkiego jest inaktywowana przez inhibitory proteazy w osoczu. Badanie to zostało zaprojektowane w celu określenia charakteru tych inhibitorów proteazy i oceny ich względnego znaczenia w inaktywacji kalikreiny. Dlatego kinetykę inaktywacji kalikreiny i tworzenie kompleksów inhibitorów kalikreiny badano w normalnym osoczu iw osoczu pozbawionym alfa2-makroglobuliny (alfa 2M), inhibitora C1 lub antytrombiny (AT III). Prekallikreina…

Skutki naczyniowe argininy wazopresyny podczas pozbawienia płynów u szczurów

3 miesiące ago

41 words

Wpływ naczyniowy wazopresyny argininowej (AVP) badano u przytomnych szczurów Sprague-Dawley. U sześciu kontrolnych szczurów syntetyczny AVP w dawce 40 ng / kg, wstrzyknięty w bolusie dożylnym, spowodował wzrost średniego ciśnienia tętniczego (BP) z 127 do 149 mm Hg (P <0,005). Nie obserwowano tachyfilaksji po drugim bolusie AVP podawanym 30 minut później, ponieważ BP zwiększyło się…

Regulacja receptorów lipoprotein wątrobowych u psa. SZYBKIE REGULACJE APOLIPOPROTEIN B, E RECEPTORÓW, ALE NIE Z APOLIPOPROTEIN E RECEPTORÓW, PRZEZ LIPOPROTEINY I KWASY BIAŁE

3 miesiące ago

565 words

Dwa różne receptory lipoproteinowe można wyrazić w wątrobie psa. Jednym z nich jest receptor apolipoproteiny (apo) B, E. Ten receptor wiąże lipoproteiny o niskiej gęstości zawierające apo-B (LDL), jak również lipoproteiny zawierające apo-E, takie jak lipoproteiny o wysokiej gęstości indukowane przez cholesterol (HDLc). Drugi wątrobowy receptor lipoproteinowy jest receptorem apo-E. Wiąże on pozostałości apo-E HDLc…

Medycyna kliniczna

3 miesiące ago

435 words

Wraz z grudniowym wydaniem czasopisma Journal of Clinical Investigation ogłaszam wprowadzenie nowej kategorii maszynopisu o nazwie Medycyna kliniczna . wraz z nowymi członkami rady redakcyjnej, aby rozstrzygnąć proces wzajemnej oceny. Dzięki tej inicjatywie czasopismo ma na celu opublikowanie najwyższej jakości badań na ludziach, które przedstawiają na wczesnym etapie nowe, efektywne terapie, które wpływają na wyniki…