Skip to content

śliwki suszone działanie

3 miesiące ago

531 words

Tlenek azotu (NO) jest silnym mediatorem rozszerzenia naczyń krwionośnych i jest uwalniany przez kilka źródeł komórek. Czerwone krwinki (rbc) uwalniają NO, gdy hemoglobina, która została S-nitrozylowana w Cys93 łańcucha a (łańcuchy Cys93) przechodzi z formy utlenionej do postaci odtlenionej. To przejście następuje w odpowiedzi na zmniejszenie utlenowania tkanek i jest ważnym fizjologicznym regulatorem hipoksycznego rozszerzenia naczyń. W tym numerze JCI, Zhang i współpracownicy wykazali, że S-nitrozylacja hemoglobiny przy Cys93 jest ważna dla utlenowania tkanek po urazie serca. Myszy niosące mutacje, które zapobiegają S-nitrozylacji Cys93, miały wyższe wskaźniki zachorowalności i śmiertelności po uszkodzeniu serca w porównaniu z WT; jednakże u niektórych zmutowanych myszy zwiększyła się adaptacyjna waskularyzacja serca i zmniejszyła się u nich uszkodzenie serca. Wyniki tego badania ujawniły wcześniej niezbadaną rolę S-nitrozylowanej hemoglobiny w kardioprotekcji. Wpływ rbc na krążenie wieńcowe Czerwona krew (rbc) rozszerza obwodowe naczynia krwionośne podczas epizodycznej miejscowej niedotlenienia, a ta zdolność jest zależna od uwalniania leków rozszerzających o niskiej masie cząsteczkowej, z których jedna przenosi bioaktywność tlenku azotu (NO) do krwi naczynie z S-nitrozohemoglobiny (SNO-Hb). SNO-Hb uwalnia aktywność NO allosterycznie, gdy hemoglobina przechodzi ze stanu R (dotlenionego) do T (odtlenionego), poprawiając w ten sposób miejscowe rozszerzenie naczyń podczas transportu O2 do komórek. SNO-Hb znajduje się głównie na łańcuchu a-hemoglobiny w wysoce konserwatywnej reszcie Cys93, a około na każde 1000 łańcuchów p niesie cząsteczkę NO, która jest uwalniana jako SNO o niskiej masie cząsteczkowej, na przykład, na związkach tiolowych. takie jak cysteinylo-NO (CSNO) lub glutationyl-NO (GSNO), w celu ułatwienia wazodylatacji za pośrednictwem rbc. Badanie Zhanga i wsp. w tym wydaniu ujawniono, że utrata. Cys93 SNO-Hb powoduje wysoce szkodliwe konsekwencje i upośledza regulację przepływu krwi rbc w zawale mięśnia sercowego (MI) i przeciążeniu ciśnienia komorowego u myszy. Łącznie wyniki te wskazują, że ten system rbc ma nieodparty wpływ na krążenie wieńcowe (1). Fizjologicznie, rozszerzenie naczyń krwionośnych za pośrednictwem rbc jest cechą natywnego rbc, który jest w stanie sygnalizować zmiany w napięciu tlenu (PO2) poprzez stopniowane działanie rozszerzające naczynia krwionośne i zwężające naczynia krwionośne, które łączy reakcje naczynioskankowe nienaruszonych naczyń krwionośnych ze zmianami w dostępności O2 w tkankach. Tak więc, NO jest przenoszony przez rbc w krążeniu, razem z O2 i CO2, jako gaz oddechowy. W tym modelu SNO-Hb wspomaga utlenianie tkanek w okresach dużego zapotrzebowania na O2 lub podczas hipoksemii lub niedokrwienia, ułatwiając dostarczanie mikronaczyniowe i dystrybucję O2 do komórek od- dających się do oddychania (2). Pomimo silnego dowodu, że SNO-Hb jest ważny dla utlenowania tkanek w warunkach fizjologicznych, wpływ dysfunkcji SNO-Hb w modelach chorobowych nie jest dobrze zrozumiały, nawet jeśli niski poziom SNO-Hb jest związany z problemami naczyniowymi cukrzyca, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie płucne i stan przedrzucawkowy oraz niepożądane skutki transfuzji krwi (2)
[przypisy: choroba werdniga hoffmana, szpital kolejowy ciechocinek, jasiona opolskie ]
[podobne: fenspogal syrop, szpital wojskowy bydgoszcz kontakt, natamycyna unia ]