Skip to content

Regulacja receptorów lipoprotein wątrobowych u psa. SZYBKIE REGULACJE APOLIPOPROTEIN B, E RECEPTORÓW, ALE NIE Z APOLIPOPROTEIN E RECEPTORÓW, PRZEZ LIPOPROTEINY I KWASY BIAŁE

2 miesiące ago

565 words

Dwa różne receptory lipoproteinowe można wyrazić w wątrobie psa. Jednym z nich jest receptor apolipoproteiny (apo) B, E. Ten receptor wiąże lipoproteiny o niskiej gęstości zawierające apo-B (LDL), jak również lipoproteiny zawierające apo-E, takie jak lipoproteiny o wysokiej gęstości indukowane przez cholesterol (HDLc). Drugi wątrobowy receptor lipoproteinowy jest receptorem apo-E. Wiąże on pozostałości apo-E HDLc i chylomikronu, ale nie LDL. Niniejsze badania zostały podjęte w celu ustalenia, czy krótkoterminowa (ostra) regulacja dwóch receptorów może wystąpić w odpowiedzi na zaburzenia metabolizmu cholesterolu w wątrobie. W projekcie wykorzystano trzy grupy eksperymentalnych zwierząt: (a) niedojrzałych psów (z ekspresją obu apokaliptycznych receptorów apo-B, E i apo-E), (b) dorosłych psów (głównie z ekspresją receptora apo-E i mało wykrywalnym Aktywność wiązania receptora B, E) i (c) psów traktowanych kolestyraminianem kwasu żółciowego, kolestyraminą lub tymi, które przeszły zmiany kierunku żółci (z receptorami apo-E i indukowanymi receptorami apo-B, E). W pierwszej serii eksperymentów badano zmiany ekspresji receptorów lipoprotein w wątrobie poprzez dostarczanie cholesterolu do wątroby za pośrednictwem jelitowych lipoprotein limfatycznych. Dog limfę (5-11 mg triglicerydów / min na kg masy ciała, 0,15-0,3 mg cholesterolu / min na kg) lub sól fizjologiczną podawano dożylnie przez 6-8 godzin w dopasowanych parach psów. Seryjne biopsje wątroby pobierano w odstępach 1-2 godzin. Postępującą utratę swoistego (zależnego od wapnia) wiązania LDL obserwowano w błonach wątrobowych zarówno psów niedojrzałych, jak i leczonych cholestyraminą. Po 4-6 h infuzji limfy, prawie nie było apo-B, wiązanie receptora E można było wykryć. Zmniejszenie wiązania HDLc apo-E z tymi samymi membranami było znacznie mniej wyraźne i można je wytłumaczyć utratą wiązania HDLc z receptorem apo-B, E; wpływ na wiązanie receptora apo-E był niewielki lub zerowy. W drugiej serii eksperymentów zbadano wpływ zmniejszonego zapotrzebowania na wątrobę na cholesterol na ekspresję receptora lipoproteinowego poprzez hamowanie syntezy kwasu żółciowego. Taurocholan kwasu żółciowego (2-3 mol / kg na minutę) podawano dożylnie w ciągu 6 godzin. Spowodowało to postępującą utratę wiązania LDL z błonami wątroby niedojrzałych psów traktowanych cholestyraminą. Infuzja taurocholanu przez 6 godzin nie zmieniła znacząco ekspresji aktywności wiązania receptora apo-E, podczas gdy aktywność receptora apo-B została szybko obniżona. Przygotowanie przetoki żółciowej u dorosłych psów wyraźnie indukowało ekspresję receptora apo-B, E. W tym stanie aktywność wiązania receptora apo-B może być prawie całkowicie zniesiona przez reinfuzję taurocholanu przez 6 godzin, bez głębokiego wpływu na wiązanie receptora apo-E Dowody z analizy wzorów plazmy lipoproteinowej i reaktywności hodowli tkankowej sugerują, że zmiany w oznaczanej wątrobowej aktywności receptora lipoproteinowego wystąpiły łącznie ze zmianami w lipoproteinach osocza. Wyniki wskazują, że dwa psie wątrobowe receptory lipoproteinowe różnią się regulacją metaboliczną. Receptor apo-B, E szybko reaguje na zmiany w zapotrzebowaniu na wątrobę dla cholesterolu. Receptor apo-E wydaje się być bardziej odporny na ostrą regulację. Szybkość zmian aktywności receptora apo-B, E (w ciągu 2-4 godzin) sugeruje, że aktywność wiązania tego receptora może być regulowana przez czynniki niezależne od syntezy białka.
[przypisy: drosetux opinie, nocna i świąteczna pomoc lekarska, jaworzyna krynicka narty ]
[więcej w: seretide dysk, ibuprofen lgo, drosetux opinie ]