Skip to content

poradnia medycyny sportowej olsztyn

3 miesiące ago

261 words

Co ciekawe, niektóre myszy z mutacją Cys93 wykazywały zdolność do zwiększania sercowych zabezpieczeń naczyń krwionośnych za pomocą nieznanego mechanizmu, a myszy z tą adaptacją rozwinęły mniej uszkodzeń niedokrwiennych po MI i miały lepszy wynik. Na przykład, w przypadku braku zabezpieczenia, 18% myszy kontrolnych C93 zmarło po MI, ale w szczepach. C93A (i. C93A) ponad 50% myszy zmarło. Model TAC powodował podobnie wysoką śmiertelność w szczepach a C93A; jednak zmutowane myszy, które przeżyły dłużej niż pięć dni po TAC wykazywały zmniejszone frakcje wyrzutowe, frakcyjne skrócenie i pojemność minutową serca, jak również zwiększone rozszerzenie lewej komory w porównaniu z myszami WT po czterech tygodniach. Wnioski Ustalenia Zhanga i in. że obecność Hbc C93 łagodzi zarówno uszkodzenie serca indukowane przez przeciążenie niedokrwienne jak i ciśnieniowe, demonstruje znaczenie zależnego od rbc rozszerzenia naczyń na SNO w ochronie serca. Sugeruje się, że poziomy rbc SNO-Hb mogą okazać się użytecznym biomarkerem ludzkiej choroby serca lub ryzyka sercowo-naczyniowego. Dodatkowo, manipulowanie SNO-Hb może mieć potencjał jako cel terapeutyczny do poprawy utlenowania tkanek w stanach sercowo-naczyniowych kompromisu. Podziękowania Tę pracę poparły dwie dotacje z NIH: R01-AI095424 i P01 HL108801 (do C. Piantodosi). Przypisy Konflikt interesów: Autor zadeklarował brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2016; 126 (12): 4402. 4403. doi: 10.1172 / JCI91303. Zobacz powiązany artykuł na S-nitrozylacja hemoglobiny odgrywa istotną rolę w kardioprotekcji.
[patrz też: centrum pomocy profesjonalnej, zioła czystek skutki uboczne, zgkim lubrza ]
[podobne: czystek skutki uboczne, indeks glikemiczny kasza jaglana, zioło czystek skutki uboczne ]