Skip to content

Zmiany zasad cz.2

4 dni ago

146 words

Irlandia wprowadziła kompleksowy program kontroli dzikich zwierząt na obszarach zmniejszających populację w obszarach, w których epidemiologiczne badania zidentyfikowały dziką przyrodę jako prawdopodobne źródło infekcji w rozbiciu stada bydła. Doradztwo oparte na wiedzy nauczyło się postępów w podejmowaniu decyzji politycznych, a także zmieniającego się systemu kontroli jakości w odniesieniu do wszystkie elementy programu zostały wprowadzone. W…

Zmiany zasad cz.1

4 dni ago

178 words

W 2013 r. Anglia została zregionalizowana pod kątem celów nadzoru bTB w LRA w czterech-letnich hrabstwach testujących tło oraz w HRA w corocznie testowanych stadach, oddzielonych ciągłą strefą „buforową” zwaną obszarem brzegowym, gdzie stada są badane co sześć lub 12 miesiące. W oparciu o to, w kwietniu 2014 r. Uruchomiono nową strategię, której celem było…